พิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ วัน เสาร์ ที่ 4 สิงหาคม 2561, เวลา 12:07 น. 211 ครั้ง นายเอกนรินทร์

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา จัดกิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม  ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น. ณ ลานโดม วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี